Titular d’aquest lloc web: “mesmenorca.com”

El domini: “mesmenorca.com” es propietat de n’ Antònia Sànchez Vañó.

DNI: 38070104K

Amb domicili a Sant Llus, Carrer de la Mar Mediterrània

Contacte: info(arroba)mesmenorca.com, o bé, en aquest enllaç.

.

Acceptació d’ús

El fet d’accedir a aquest lloc web “mesmenorca.com” implica que acceptes cadascuna de les condicions d’ús. Mitjançant aquestes condicions d’ús declares que ets major d’edat (18 anys) i que legalment tens capacitat per contractar.

Mesmenorca.com es reserva el dret de modificar aquestes condicions en qualsevol moment, que entraran en vigor des del moment de la seva publicació en aquesta mateixa pàgina, i que afecten a tots els usuaris.

.

Condicions d’ús i codis de conducta

Té la condició d’usuari qualsevol persona que accedeixi al nostre lloc web i als seus continguts.

L’usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquesta pàgina de conformitat amb la Llei i amb les normes generals d’aquest avís legal.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com incomplir qualsevol requisit de connexió.

Aquest lloc web es reserva el dret a excloure a l’usuari sense previ avís i adoptar totes aquelles mesures que consideri oportunes, a fi d’evitar l’ús inadequat i contrari al nostre codi de conducta.

.

Finalitat d’aquest lloc web

Donar a conèixer l’illa fora de temporada, el seu patrimoni, la seva vessant natural, activitats, propostes, etc., així com oferir i/o suggerir diversos serveis i/o activitats. La finalitat es la descoberta d’una Menorca diferent i oferir-la a un tipus de turista responsable i amb unes determinades inquietuds.

Aquest lloc web pot obtenir ingressos derivats de la publicitat, promocions de serveis de tercers, etc., sent els propietaris d’aquestes pàgines de tercers els responsables dels continguts dels seus llocs web, i per tant, “mesmenorca.com” no es fa responsable ni pel seu ús ni dels continguts d’aquells.

.

Links a pàgines de tercers

Aquest lloc web fa servir enllaços (o links) de tercers per completar millor la informació que dóna, o bé, per oferir altres serveis com ara cercadors de reserves, llocs d’interès cultural o d’activitats, empreses de serveis, etc. En aquest sentit el nostre lloc “mesmenorca.com” no es fa responsable ni de l’ús ni dels continguts d’aquestes pàgines de tercers, i per tant, et recomanem que llegeixes les normatives d’ús i polítiques de privacitat d’aquests altres llocs web.

.

Política de cookies

Utilitzem cookies que ajuden a una millor navegació pel nostre lloc web, i també a que obtinguem informació anònima dels hàbits de navegació i altres. Pots veure la nostra política de cookies en aquest enllaç i també des de la nostra pàgina web.

.

Propietat i ús dels continguts del lloc web “mesmenorca.com”

Aquesta web “mesmenorca.com” i tots els seus continguts, incloent imatges, so i qualsevol altre material són propietat de n’Antònia Sànchez o bé, tenen concedida a la propietat el dret pel seu us, i per tant, no està permès copiar cap dels seus continguts.

L’usuari es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als quals accedeixi a través dels serveis del Portal per al seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explotació comercial.

Als únics efectes de donar una major difusió del coneixement de l’illa de Menorca, es pot autoritzar, sempre que se sol·liciti per escrit, la còpia o reproducció dels continguts, sense modificació, i sempre que hi hagi una menció expressa de l’origen dels mateixos i de la propietat, que pertany a “mesmenorca.com”. No obstant això, posar un enllaç cap al nostre lloc web no et dóna cap dret a mencionar-nos com a col·laborador o soci de “mesmenorca.com”.

Queda prohibida la còpia i imitació d’aquest lloc web, inclús de forma parcial.

Alguns dels enllaços mostrats en aquesta web poden correspondre a webs comercials.

.

Limitació de responsabilitat

Tot i que ens esforcem per evitar que la web tingui errades i que la navegació sigui la més segura possible, la propietat d’aquesta web “mesmenorca.com” no pot garantir que la web i/o el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable de cap dany ni perjudici que pugui sofrir l’usuari en el seu sistema informàtic, documents electrònics i/o fitxers emmagatzemats, tant per causa de l’accés a la web com per la impossibilitat d’accedir-hi. La propietat d’aquest lloc no pot garantir l’absència d’errors tecnològics ni la permanent disponibilitat del lloc web, i per tant tampoc assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin generar per la falta de disponibilitat o errades en l’accés.

De la mateixa manera, la propietat d’aquest lloc no pot garantir que les transmissions d’informació mitjançant internet siguin totalment segures, i per tant no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari per aquest concepte.

Igualment, “mesmenorca.com” no es fa responsable directa o indirectament o subsidiàriament de cap dany o perjudici sofert per l’usuari que es derivi de l’ús i/o accés a aquest lloc web, ni de les seves informacions, pàgines o aplicacions contingudes en el lloc.

.

Ús i tractament de dades personals

Quan facilites les teves dades personals al nostre lloc web, entenem que ens autoritzes per al seu ús i tractament informàtic, amb l’objectiu de què t’enviem informació sobre els diferents serveis i promocions, etc.

Les dades personals facilitades pels usuaris mitjançant formularis de contacte del nostre lloc web, es consideren confidencials i només es faran servir per poder dur a terme la nostra tasca, així com per informar de novetats, oferir informació, enviar butlletins, etc. Les dades no es comunicaran a tercers, a excepció d’aquelles que estiguem obligats per Llei.

Així mateix, totes les dades passaran a formar part d’un fitxer, d’acord amb la Llei Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, i per tant, es podrà exercir en qualsevol moment l’accés a la seva rectificació, cancel·lació i oposició enviant una comunicació a: “info(arroba)mesmenorca.com”, juntament amb una fotocòpia del seu DNI o passaport i les seves dades personals, responent l’usuari de la veracitat de totes i cadascuna de les dades facilitades.

.

Duració i modificació de les condicions d’ús

Les presents condicions estaran vigents fins a una nova modificació de les mateixes. La propietat d’aquest lloc web es reserva el dret de poder modificar-les. Entenem que l’usuari accepta aquestes condicions i les modificacions que es puguin anar fent en ella.

.

Jurisdicció i llei aplicable

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir sobre l’ús, accés o utilització d’aquest lloc web, es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament al fur que els correspongui, i quedant sotmesos exclusivament als Jutjats de l’illa de Menorca.